Wettelijke vermeldingen

AUTEURSRECHT

Camping Yelloh! Village Saint Emilion – +33 (0)5 57 24 75 80

Bedrijfsnaam: SARL L'ETANG DE BACCHUS

Registratienummer bedrijf (RCS): Libourne B 419 996 855

Bedrijfskapitaal: 960 979,61€

Adres van het bedrijf: LD LA BARBANNE 33330 SAINT-EMILION

Intracommunautair BTW-nummer: FR56419996855

Directeur publicatie: De heer FENIE Pascal

Hosting: Amazon Web Services LLC - P.O. Box 81226 - Seattle, WA 98108-1226 - https://aws.amazon.com

Beperking van de aansprakelijkheid en Uitsluitingen van Garantie

SARL L'ETANG DE BACCHUS stelt alles in het werk om juistheid van de op de Website vermelde informatie te garanderen en de site regelmatig bij te werken. Toch kunnen eventueel foutieve informatie of weglatingen vastgesteld worden. Er wordt geen enkele garantie geboden betreffende de correctheid van de informatie op de Website.

SARL L'ETANG DE BACCHUS behoudt zich het recht voor de Website te wijzigen en de functionaliteiten ervan op elk moment en zonder kennisgeving op te schorten.

SARL L'ETANG DE BACCHUS kan de continue toegang tot de Website niet garanderen: het kan gebeuren dat de dienst onderbroken wordt in geval van onderhoudsproblemen of als gevolg van informaticaproblemen, een storing van de internetverbinding of andere onvoorziene omstandigheden. Zo is SARL L'ETANG DE BACCHUS ook niet verantwoordelijk voor vertragingen, gebruiksmoeilijkheden of incompatibiliteit tussen de Website en bestanden of de browser.

Informatica en Vrijheden

SARL L'ETANG DE BACCHUS behandelt de persoonlijke gegevens van de internetgebruiker als vertrouwelijke informatie. Ze worden enkel gebruikt door de interne diensten van Camping Yelloh! Saint Emilion voor de verwerking van de aanvraag en om de communicatie en het dienstenaanbod voor de klanten te versterken en persoonlijker te maken.

In overeenstemming met de Franse wet op Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 beschik je over een recht recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op jou betrekking hebben. Het volstaat ons daartoe op volgend adres een aanvraag te sturen met vermelding van je naam, voornaam en adres: Camping Yelloh! Saint Emilion – LD LA BARBANNE 33330 SAINT-EMILION

Om de toegang tot andere websites met bijkomende informatie te vergemakkelijken heeft SARL L'ETANG DE BACCHUS een aantal links op de Website geplaatst. SARL L'ETANG DE BACCHUS kan echter niet vervolgd worden uit hoofde van een website waartoe de internetgebruiker toegang heeft gekregen via de Website. Daar SARL L'ETANG DE BACCHUS niet beschikt over een mogelijkheid tot controle van de inhoud van deze websites, kan het ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid, de inhoud, de publiciteit of andere elementen ervan.

Omgekeerd kunnen ook externe websites hypertekstlinks bevatten naar de Website. Een dergelijke link mag niet geplaatst worden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van SARL L'ETANG DE BACCHUS.

Toepasbare wetgeving

De Website en de inhoud ervan worden geregeld door de Franse Wetgeving.